Витоша 72

Нов проект тази есен с цел за рекорд, този път за избягването на Обиколката на Витоша за под 8 часа

Очи, вперени във върха.

Често, вперили поглед към върха, пропускаме нещата, които ни заобикалят ежедневно и които могат да ни мотивират, развият и направят по-добри!