Inspirational Tuesday

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ЮНИ

Дискусионни срещи на, които обсъждаме всичко за живота и бягането, провалите и успехите. Целите, като важна роля за мотивацията ни да се развиваме и тренираме. Достъп до интересни, вдъхновяващи гости с, които ще си говорим.

Свържете се с мен

Категория: