Общи условия

Моля, преди да използвате сайтa, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницaта disl.bg наричана за краткост “disl.bg“. С натискането на картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта disl.bg cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

Disl.bg е собственост на ДИЗЕЛА ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Паренсов 37, ет. 1; с Идентификационен номер по Булстат: 203393735; ДДС Номер: 203393735.

Телефон за контакт: +359877810162, имейл адрес: kiril@disl.bg

Условия за регистрация

За да пазарувате в disl.bg,  се нуждаете от регистрация за някои от услугите. Регистрирайки се в disl.bg с Вашия имейл адрес, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и също така получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.

Общи разпоредби

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” и disl.bg, с който получавате правото да използвате услугите на disl.bg при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си в disl.bg, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте disl.bg. disl.bg си запазва правaта по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на disl.bg. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на disl.bg. Вие получавате правото да използвате услугите на disl.bg единствено за лични/нетърговски цели.

Авторски права

Съдържанието в disl.bg – информация, данни, ресурси, услуги, текст, графики – e собственост на ДИЗЕЛА ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ДИЗЕЛА ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините на страницата disl.bg са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на ДИЗЕЛА ЕООД е забранено.

Защита на личните данни

ДИЗЕЛА ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ДИЗЕЛА ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите в процеса на регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С ползването на интернет страницaта disl.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на „бисквитки“ от disl.bg, които помагат за предоставянето на по-качествена услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ДИЗЕЛА ЕООД на kiril@disl.bg.

Ограничаване на отговорността

ДИЗЕЛА ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на интернет страницaта disl.bg вярна, точна и актуална информация. Това не изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ДИЗЕЛА ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на disl.bg. ДИЗЕЛА ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки. ДИЗЕЛА ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока, включително и продуктовите изображения.

Регистрация

За да може да поръча стоки от  disl.bg, Потребителят трябва:
Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на интернет страницaта disl.bg. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна;
ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, disl.com има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Поръчка

Поръчки се обработват от екипа на disl.bg в дните понеделник и вторник включително: от 10:00 ч. до 15:00 ч. Всички поръчки, подадени извън този период се обработват на следващия работен ден.
Поръчки потвърдени до 15:00 ч. се изпращат в рамките на работния ден. Потвърдените след 15:00 ч. поръчки се изпращат на следващия работен ден.

Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона „Поръчай“. На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:

  • Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;
  • Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);
  • Изберете начин на плащане;

След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката и ние ще се свържем с Вас за потвърждение.

Плащане

disl.com предлага няколко начина за плащане на стоките:

  • Банков превод по банковата сметка на ДИЗЕЛА ЕООД
  • С банкова карта;

Ако сте избрали начин на плащане по банков път, преведете сумата на Вашата поръчка по сметка на ДИЗЕЛА ЕООД. Като основание за превода посочете номера на вашата поръчка.

Информация за плащането:
Получател: ДИЗЕЛА ЕООД
Банка: KBC банк
Сметка:  BG29RZBB91551005606116

Плащане с банкова карта

Видове карти с които можете да платите: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

След като натиснете бутона „Поръчай“ се отваря платежна страница на Mypos платежна система, където въвеждате данните на вашата карта (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя);

Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация;

При успешна трансакция, на екрана се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате;

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет.

Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

Валута

Трансакционната валута при плащане с карта е Евро (EUR).

ВНИМАНИЕ: При плащане с карта е възможно да възникнат допълнителни такси от банката издател на картата

Връщане на суми

При необходимост от връщане на платени с карта суми за закупени от  вас услуги или продукти, това ще бъде направено от нас чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.

Сигурност

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка;

Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Доставка

Поръчки на стоки потвърдени до 19:00 ч. Вторник  се изпращат в рамките на работната седмица. Потвърдените след 19:00 ч. вторник  поръчки се могат да стигнат до вас и през следващата седмица. За поръчки над 100 лв доставката е безплатна на територията на република България.

Връщане на стока

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителя клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 14 дни / календарни/ от датата на получаването й при спазени следните условия:
Фабричният вид на стоката не е нарушен, стоката не използвана, всички фабрични етикети не са повредени или премахнати;
Представен е официален данъчен документ за покупка – фактура;
Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, включително транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката. Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е отразена в документа за покупка.

За да върнете закупена от disl.bg стока:

  • Изтеглете от ТУК формуляра за връщане на стока;
  • Попълнете всички данни и изпратете файла на kiril@disl.bg;
  • В срок до 3 работни дни служител на ДИЗЕЛА ЕООД ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите;